ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!
ilość miejsc ograniczona
REJESTRACJA

PROGRAM


07:00 - 08:30
Spotkania zespołów roboczych PALG
08:35 - 10:45
POSIEDZENIE PLENARNE PALG cz.1.
08:35 - 09:45
Przewlekła białaczka limfocytowa
I. Hus, K. Jamroziak
 • Akalabrutynib u chorych na CLL i MCL poddawanych allogenicznemu przeszczepieniu szpiku - prospektywne wieloośrodkowe badanie PLRG fazy II - aktualny stan badania - W. Jurczak
09:45 - 10:45
Ostra białaczka limfoblastyczna
A. Czyż
 • PALG ALL6 -  końcowe wyniki
 • PALG ALL7- stan realizacji
 • Rola wybranych materiałów niestabilności genetycznej w progresji ostrej białaczki limfoblastycznej B- komórkowych (B-OBL) u dorosłych - M. Libura
10:45 - 11:05
Przerwa kawowa
11:05 - 13:30
POSIEDZENIE PLENARNE PALG cz.2.
11:05 - 12:00
Przewlekła białaczka szpikowa/Nowotwory mieloproliferacyjne
T. Sacha, M. Bieniaszewska
 • Wstęp - Przewlekła Białaczka Szpikowa - T. Sacha
 • Stan prac w projekcie  odstawienia Imatynibu - badania farmakogenetyczne - propozycja - T. Sacha
 • Stan prac w projekcie "Baza generyków imatynibu"  -  T. Sacha
 • Stan prac w projekcie dotyczącym przeżycia chorych na PBSz leczonych IKT oraz analizy występowania wtórnych nowotworów u chorych na PBSz leczonych IKT -  W. Prejzner
12:00 - 13:30
Ostra białaczka szpikowa
A. Wierzbowska
 1. PALG AML - 1/2016
 • stan realizacji badania - A. Wierzbowska
 • ocena kardiotoksyczności - A. Pluta
 • monitorowanie MRD

         -monitorowanie MRD i organizacja kolekcjonowania materiału

          do badań molekularnych - M. Libura

         -monitorowanie MRD i organizacja kolekcjonowania materiału

          do badań cytometrycznych - A. Czyż, J. Woźniak

 

     2.  PALG AML - 2/2016

 • stan realizacji badania - K. Budziszewska, T. Gromek, M. Wątek
 • BDCN - K. Lewandowski

     3.  APL

 • stan realizacji publikacji wyników leczenia APL w ramach badania PETHEMA - M. Sobas, A. Hołowiecka
 • raport nt współpracy z PETHEMA - M. Sobas

     4.  Nowe propozycje

 • CPX - 351 - stan badania - A. Wierzbowska
 • białaczki wtórne - J. Strzała
 • hospitalizacje w OIT - E. Kalicińska

 

13:30 - 14:00
Lunch
14:00 - 16:00
POSIEDZENIE PLENARNE PALG cz.3.
14:00 - 14:40
Infekcje
L. Gil
 • Projekty zakończone
  - Szczepienia w hematologii
  - Analiza retrospektywna zakażeń po autoHSCT w szpiczaku plazmocytowym
  - Epidemiologia i wyniki leczenia zakażeń bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych u chorych poddawanych transplantacji komórek krwiotwórczych (2012-2015) w Polsce: dorośli vs dzieci
  - Ocena wpływu reaktywacji wirusa BK po allotransplantacji komórek macierzystych na rozwój krwotocznego zapalenia pęcherza i choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi > 18 r.ż.
 • Projekty w trakcie realizacji i planowane
  - Toksoplazmoza po HSCT (IDWP EBMT)-cel abstrakt na EMBT 2019 - L. Gil
  - Dalbawancyna w hematologii: informacje ogólne i projekt badania - A. Pluta
  - Reaktywacja CMV i skuteczność leczenia wyprzedzającego u chorych poddawanych allotransplantacji od dawców    haploidentycznych lub niespokrewnionych z niezgodnościami - J. Dybko
  - Znaczenie reaktywacji JCV po allotransplantacji komórek macierzystych (IDWP EBMT)  - J. Dybko
  - Gruźlica po HSCT (IDWP EBMT) - J. Drozd-Sokołowska/A. Waszczuk -  Gajda.
  - Zakażenie Clostridium difficile po allotransplantacji komórek krwiotwórczych – badanie prospektywne, interwencyjne - A. Piekarska
  - Szczepienia po HSCT – realizacja. Badanie ankietowe- A. Piekarska
14:40 - 15:30
Zespoły mielodysplastyczne
J. Dwilewicz - Trojaczek
 • Wstęp- prof. dr hab. n. med. J.  Dwilewicz-Trojaczek
 • Sprawozdanie z projektów w trakcie realizacji/nowe badania
  -InfAZA 2.0 – badanie prospektywne – K. Mądry
  -PolAZA – ocena wyników leczenia azacytydyną w Polsce – K. Lis
  -Rejestr prospektywny MDS – K. Mądry
  -MDS/MPN-U – J. Drozd-Sokołowska
  -MDS-U - J. Drozd-Sokołowska
  -MDS - praca epidemiologiczna – wybrane aspekty (na podstawie rejestru prospektywnego) - J. Drozd-Sokołowska
  -Nocna napadowa hemoglobinuria – wyniki alloHCT – M. Markiewicz, J. Drozd-Sokołowska
  -Leczenie nawrotu hematologicznego azacytydyną po alloHCT –  J. Drozd-Sokołowska
  -Leczenie konsolidujące i wyprzedzające azacytydyną po alloHCT – E. Karakulska-Prystupiuk
  -Znaczenie monitorowania choroby resztkowej met. molekularną w czasie leczenia u chorych na zespoły mielodysplastyczne - M. Libura
  - Nocna napadowa hemoglobinuria – analiza epidemiologiczna – P. Boguradzki
  - Rejestr HLH – R. Machowicz
15:30 - 16:00
Transplantacja komórek krwiotwórczych PALG/PLRG
A. Czyż, T. Czerw
 • Raporty z realizacji badań
   - Ocena wyników transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych u chorych poddawanych procedurze po 60 roku życia- retrospektywna analiza wieloośrodkowa - A. Sadowska-Klasa, M. Majcherek
   - Analiza porównawcza schematów mieloablacyjnego leczenia kondycjonującego przed alloHSCT u chorych na AML z użyciem fludarabiny i busulfanu vs. fludarabiny z TBI. Główny badacz: M. Sobczyk-Kruszelnicka, S. Giebel 
  - Leczenie sekwencyjne z zastosowaniem alloHSCT i kondycjonowania Melfalan/Fludarabina/Treosulfan u chorych na ostre białaczki szpikowe - A. Lojko-Dankowska, A. Czyż
  - Ocena skuteczności, toksyczności i jakości życia pacjentów leczonych ECP, imatynibem, sirolimusem oraz ruksolitynibem (w tym terapii skojarzonych) w twardzinowej postaci przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi- raport z realizacji badania - A. Piekarska
  - Wyniki RIC- alloHSCT z  kondycjonowaniem BFR w chorych na CLL i B-NHL - A.Czyż
 • Nowe propozycje badań:
  - Rola metotreksatu w terapii przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi - A.Piekarska
  - Ocena wartości rokowniczej MRD ocenianej metodą FCM u chorych na AML przed alloHSCT – propozycja analizy retrospektywnej - A. Czyż
 • Wolne wnioski
Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Zapoznaj się z Polityką prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.