ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!
ilość miejsc ograniczona
REJESTRACJA

PROGRAM


19:00 - 21:00
Spotkania zespołów roboczych PALG/PLRG

godz. 19.00-21.00  -  Sekcja AML

09:00 - 10:30
Spotkania zespołów roboczych PALG/PLRG (wg zgłoszonego zapotrzebowania)

godz. 09.00 - Sekcja Chłoniaków T-komórkowych

godz. 09.30 - Sekcja ALL

10:30 - 17:00
POSIEDZENIE PLENARNE PLRG
10:30 - 10:35
Otwarcie Konferencji
10:35 - 11:20
Badania kliniczne
W. Jurczak
11:20 - 11:50
Chłoniaki indolentne B-komórkowe
J. Drozd - Sokołowska
 1. Transformacja chłoniaka strefy brzeżnej do chłoniaka o wysokiej złośliwości lub innego podtypu chłoniaka - charakterystyka chorych i metody leczenia - J. Romejko-Jarosińska
 2. Zespół Bing-Neel - retrospektywne badania wieloośrodkowe PLRG - J. Drozd-Sokołowska
 3. Dyskusja nad kształtem badania prospektywnego w chłoniakach indolentnych - W. Jurczak, M. Długosz-Danecka, J. Drozd-Sokołowska
11:50 - 12:20
Przerwa Kawowa
12:20 - 13:00
Chłoniaki pozawęzłowe
A. Giza, D. Wołowiec
 • Chłoniak a ciąża – J. Drozd–Sokołowska
 • Chłoniaki układu dokrewnego - D. Wołowiec, M. Witkowska
 • Chłoniaki z powikłaniami immunologicznymi - ITP- M. Witkowska
 • Analiza przypadków chłoniaka grudkowego pierwotnie skórnego postaci wieloogniskowej - M. Olszewska-Szopa
 • Analiza przypadków  jednoczesnego występowania chłoniaka B komórkowego i skórnego T komórkowego - A.Giza
13:00 - 13:30
Chłoniaki T-komórkowe/chłoniaki skórne
E. Chmielowska
13:30 - 14:20
Chłoniak Hodgkina / Diagnostyka
J.M. Zaucha
14:20 - 15:00
LUNCH
14:20 - 15:00
Posiedzenie Zarządu PLRG
15:00 - 15:30
Chłoniaki agresywne B-komórkowe
W. Knopińska - Posłuszny
15:30 - 16:20
Kardiologia onkologiczna
S. Szmit
16:20 - 17:00
Transplantacja komórek krwiotwórczych PALG/PLRG
T. Czerw, A. Czyż
17:00 - 19:45
POSIEDZENIE PLENARNE PALG
17:00 - 18:00
Przewlekła białaczka limfocytowa
I. Hus, K. Jamroziak
 • Znaczenie rokownicze wielkości MPV u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową - K. Giannopoulos
 • Plany dalszego rozwoju badań obserwacyjnych z ibrutynibem i wenetoklaksem - K. Jamroziak
 • Podsumowanie zakończonych i trwających analiz dotyczących ibrutynibu i idelalyzibu - B. Puła
 • Aktualizacja wyników sekwencjonowania TP53 za pomoca NGS w ramach grantu edukacyjnego PALG - T. Stokłosa
 • Ocena MRD u chorych PBL leczonych obinutuzumabem – aktualny stan badania - I. Hus
18:00 - 19:00
Infekcje
L. Gil

1. Projekty IDWP-EBMT Prof. J. Styczyński (10’)

2. Projekty PALG-IDWP
a. Toksoplazmoza po HSCT - L. Gil (5’)
b. Gruźlica po HSCT - J. Drozd-Sokołowska/A. Waszczuk Gajda (5’)
c. Zakażenie Clostridium difficile po allotransplantacji komórek krwiotwórczych - A. Piekarska (5’)
d. Znaczenie reaktywacji JCV po allotransplantacji komórek macierzystych - J. Dybko (5’)

3. Projekty PALG
a. Dalbawancyna w hematologii: informacje ogólne i projekt badania - A. Pluta (5’)
b. Reaktywacja CMV i skuteczność leczenia wyprzedzającego u chorych poddawanych allotransplantacji od dawców haploidentycznych lub niespokrewnionych z niezgodnościami - J. Dybko (5’)

4. Szczepienia
a. Ankieta dotycząca szczepień po HSCT - A. Piekarska (5’)
b. Szczepienia po HSCT w Łodzi – jak to zrobiliśmy - A. Pluta (5’)

5. Publikacje
a. Szczepienia po HSCT (AHP)
b. Szczepienia w hematologii (AHP)
c. Epidemiologia i wyniki leczenia zakażeń bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych u chorych poddawanych transplantacji komórek krwiotwórczych (2012-2015) w Polsce: dorośli vs dzieci - manuskrypt w trakcie recenzji
d. Ocena wpływu reaktywacji wirusa BK po allotransplantacji komórek macierzystych na rozwój krwotocznego zapalenia pęcherza i choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi > 18 r.ż – manuskrypt gotowy do wysłania 
e. Reaktywacja zakażenia HBV u chorych z nowotworami hematologicznymi i poddawanych transplantacji komórek krwiotwórczych (PALG-PTEILCHZ) – manuskrypt w trakcie przygotowania

19:00 - 19:45
Posiedzenie Zarządu PALG
20:00
Kolacja
08:15 - 10:00
WALNE POSIEDZIENIE STOWARZYSZENIA PALG
10:00 - 15:00
POSIEDZENIE PLENARNE PALG CD.
10:00 - 11:00
Ostra białaczka limfoblastyczna
S. Giebel
 • Protokół PALG ALL6 - aktualizacja wyników – S. Giebel
 • Protokół  PALG ALL7-  poprawki – S. Giebel
 • Ostra białaczka limfoblastyczna T-komórkowa u młodych dorosłych (AYA T-ALL): charakterystyka na poziomie transkryptomu miRNA. – M. Dawidowska
11:00 - 12:30
Ostra białaczka szpikowa
 • Stan realizacji protokołu PALG/AML -1/2017 AML<60r.z.

  -  stan rekrutacji, wstępne wyniki - A. Wierzbowska (15min)
  -  przebieg kolekcjonowania próbek do oceny MRD (PCR, NGS, MCFC)
      M. Libura, A. Czyż (20min)
  -  ocena kardiotoksyczności - A. Pluta (10min)

 • Stan realizacji protokołu PALG/AML -2/2017 AML>60 r.ż.
  K. Budziszewska (15 min)

 • Stan badania CPX-351+kladrybina w Ref/Rel AML - A. Wierzbowska, A. Pluta (2 min)

 • Aktualnie realizowane badania w APL i przygotowywane publikacje - M. Sobas, A. Hołowiecka (10min)
  - Rejestr APL - A. Wierzbowska (5min)

 • Białaczki wtórne - J.M. Zaucha (3 min)

 • Hospitalizacje w OIOM - T. Wróbel i wsp. (3 min)
 • Nowe propozycje:
  - Leczenie AML z mutacją FLT3 - M. Zaucha (3 min)
  - Wpływ MRD na wyniki allotransplantacji u chorych na AML. (3 min)
  - Analiza występowania aberracji chromosomu pary 11 u pacjentów z rozpoznaniem AML - A. Przybyłowicz-Chalecka (3 min)
12:30 - 13:00
Przerwa Kawowa
13:00 - 14:00
Zespoły mielodysplastyczne
 1. Sprawozdanie z zakończonych projektów, prezentowanych prac - J. Dwilewicz-Trojaczek
  - Model predykcyjny występowania zakażeń u chorych na MDS, AML i CMML leczonych azacytydyną - K. Mądry
 2. Sprawozdanie z projektów w trakcie realizacji
  - Leczenie nawrotu hematologicznego azacytydyną po alloHCT – J. Drozd-Sokołowska
  b. Leczenie konsolidujące i wyprzedzające azacytydyną po alloHCT – badanie retrospektywne – E. Karakulska-Prystupiuk
  c. InfAZA 2.0 – badanie prospektywne – K. Mądry
  d. PolAZA – ocena wyników leczenia azacytydyną w Polsce – K. Mądry
  e. Rejestr prospektywny MDS – K. Lis, K. Mądry
  f. MDS-U - J. Drozd-Sokołowska
  g. MDS - praca epidemiologiczna – wybrane aspekty (na podstawie rejestru prospektywnego) - J. Drozd-Sokołowska h. MDS/MPN-U – J. Drozd-Sokołowska
  i. Nocna napadowa hemoglobinuria – wyniki alloHCT – M. Markiewicz, J. Drozd-Sokołowska
  j. Rejestr HLH – R. Machowicz
  k. Przeładowanie żelazem u chorych po alloHSCT – A. Waszczuk-Gajda
 3. Nowe propozycje
  a. Analiza zmian molekularnych w wybranych genach u chorych z zespołami mielodysplastycznymi oraz secAML – wyniki wstępne - M. Jarmuż-Szymczak, L. Gil
  b. Projekt GITMO-PALG: An integrated platform to study mechanisms of disease relapse after allogeneic stem transplantation in myelodysplastic syndromes - L. Gil
  c. Leczenie konsolidujące i wyprzedzające azacytydyną po alloHCT – propozycja badania obserwacyjnego z uwzględnieniem monitorowania MRD za pomocą cytometrii przepływowej – E. Karakulska-Prystupiuk
14:00 - 15:00
Przewlekła białaczka szpikowa / Nowotwory mieloproliferacyjne
T. Sacha, M. Bieniaszewska
 • Sprawozdanie z uzupełniania danych w bazie leczenia mielofibrozy ruxolitynibem- J. Góra - Tybor
 • Nadpłytkowość samoistna u młodych chorych - stan prac nad publikacją - M. Sobas
 • Co słychać w bazie zastosowania generyków w terapii przewlekłej białaczki szpikowej - T. Sacha
 • Sprawozdanie z realizacji projektu dotyczącego odstawienia inhibitorów kinazy tyzozynowej w PBSz - T. Sacha
 • Nowy projekt - Transformacja policytemiczna nadpłytkowości samoistnej - P. Sobieralski 
15:00 - 16:00
Lunch
Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Zapoznaj się z Polityką prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.