ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!
ilość miejsc ograniczona
REJESTRACJA

Wstępny Program


19:00 - 21:00
Spotkania zespołów roboczych PALG/PLRG

Prosimy o zgłaszanie spotkań do dnia 18 maja 2018

08:00 - 19:00
Spotkania zespołów roboczych PALG/PLRG

 

Prosimy o zgłaszanie spotkań do dnia 18 maja 2018

08:00 - 10:00
Chłoniaki T-komórkowe/chłoniaki skórne - SALA TOPAZ
08:00 - 10:00
Sekcja HL - SALA SAPHIR
09:00 - 10:00
Chłoniaki pozawęzłowe - SALA SMARAGD
17:00 - 19:00
Grupa AML - SALA SMARAGD
10:00 - 17:00
POSIEDZENIE PLENARNE PLRG
10:00 - 10:05
Otwarcie Konferencji
10:05 - 10:20
Badania kliniczne
W. Jurczak
10:20 - 10:40
Hematopatologia
M. Prochorec - Sobieszek
10:40 - 11:20
Chłoniak z komórek płaszcza
M. Szymczyk
11:20 - 11:50
Przerwa Kawowa
11:50 - 12:20
Chłoniaki indolentne B-komórkowe
J. Drozd - Sokołowska

 

Projekty zakończone
1. Badanie PLRG-4 - J. Walewski

Projekty w trakcie realizacji
1. Transformacja chłoniaka strefy brzeżnej do chłoniaka o wysokiej złośliwości lub innego podtypu chłoniaka - charakterystyka chorych i metody leczenia - J. Romejko-Jarosińska

2. Zespół Bing-Neel - retrospektywne badania wieloośrodkowe PLRG  -           J. Drozd-Sokołowska

Projekty planowane
1. Przebieg kliniczny w korelacji z oceną MRD u chorych na nawrotowego/opornego chłoniaka grudkowego leczonych protokołem obinutuzumab-bendamustyna - E. Paszkiewicz-Kozik

12:20 - 13:00
Chłoniaki pozawęzłowe
A. Giza, D. Wołowiec

 

1. Chłoniak pierwotny płuca –prezentacja wyników 78 pacjentów z PPL - A.Giza
2. Chłoniak pierwotny CSN-  protokół PLRG - B.Ostrowska
3. Chłoniak a ciąża – propozycja retrospektywnego badania PLRG - J. Drozd –Sokołowska
4. Chłoniak pierwotny układu endokrynnego- propozycja  retrospektywnego badania PLRG - D. Wołowiec, M. Witkowska
5. Chłoniak pierwotny skóry –propozycje retrospektywnego badania PLRG
    a) Projekt analizy przypadków chłoniaka grudkowego pierwotnie skórnego - postaci wieloogniskowej - M. Olszewska-Szopa
    b) Projekt analizy przypadków  jednoczesnego występowania chłoniaka B komórkowego i skórnego T komórkowego - A.Giza
6. Chłoniaki z powikłaniami immunologicznymi AIHA i ITP.- propozycje retrospektywnego badania PLRG - M. Witkowska

13:00 - 13:30
Chłoniaki T-komórkowe/chłoniaki skórne
E. Chmielowska
13:30 - 14:20
Chłoniak Hodgkina / Diagnostyka
J.M. Zaucha
  • BURGUND- stan realizacji badania - J.M. Zaucha / J. Szczepanik
  • HD21- stan rekrutacji - J. Walewski / J. M. Zaucha
  • Zastosowanie brentuksymabu wedotinu BV w monoterapii lub w skojarzeniu z bendamustyną BBV- badanie retrospektywne - A. Czyż
  • Projekt międzynarodowego badania prospektywnego u chorych na wczesną postać chłoniaka Hodgkina „RAFTING”- stan realizacji - J.M. Zaucha
  • Oporne postacie HL i nieklasyczny HL guzkowy z przewagą limfocytów- stan opracowania wyników - E. Paszkiewicz
  • Transformacja CLL do HL - J. Drozd-Sokołowska
14:20 - 15:00
LUNCH
15:00 - 15:40
Chłoniaki agresywne B-komórkowe
W. Knopińska - Posłuszny
15:40 - 16:00
Kardiologia onkologiczna
S. Szmit
16:00 - 17:00
Transplantacja komórek krwiotwórczych PALG/PLRG
T. Czerw, A. Czyż
17:00 - 19:00
POSIEDZENIE PLENARNE PALG
17:00 - 18:00
Przewlekła białaczka limfocytowa
I. Hus, K. Jamroziak
18:00 - 19:00
Sesja firmowa: TG Therapeutics
20:00
KOLACJA
08:30 - 08:35
Otwarcie konferencji
08:35 - 16:00
POSIEDZENIE PLENARNE PALG CD.
08:35 - 10:00
Ostra białaczka limfoblastyczna
S. Giebel
10:00 - 11:00
Infekcje
L. Gil
11:00 - 12:30
Ostra białaczka szpikowa
A. Wierzbowska
12:30 - 13:00
Przerwa Kawowa
13:00 - 14:00
Zespoły mielodysplastyczne
J. Dwilewicz – Trojaczek

 

1.    Sprawozdanie z zakończonych projektów, prezentowanych prac

        - J.  Dwilewicz-Trojaczek
2.    Sprawozdanie z projektów w trakcie realizacji
        a. InfAZA 2.0 – badanie prospektywne

            – K. Mądry
        b. PolAZA – ocena wyników leczenia azacytydyną w Polsce

            – K. Mądry
        c. Rejestr prospektywny MDS

            – K. Lis, K. Mądry
        d. MDS/MPN-U

            – J. Drozd-Sokołowska
        e. Leczenie konsolidujące i wyprzedzające azacytydyną po alloHCT

            – E. Karakulska-Prystupiuk
        f.  Leczenie nawrotu hematologicznego azacytydyną po alloHCT

            – J. Drozd-Sokołowska
        g.  L. Gil
        h. Nocna napadowa hemoglobinuria – analiza epidemiologiczna

            – P. Boguradzki
        i. Nocna napadowa hemoglobinuria – wyniki alloHCT

           – M. Markiewicz, J. Drozd-Sokołowska
        j. Rejestr HLH –  R. Machowicz
 3.    Nowe propozycje
         a. MDS-U

             - J. Drozd-Sokołowska
         b. MDS - praca epidemiologiczna – wybrane aspekty

             (na podstawie rejestru prospektywnego)

             - J. Drozd - Sokołowska

14:00 - 15:00
Przewlekła białaczka szpikowa / Nowotwory mieloproliferacyjne
T. Sacha, M. Bieniaszewska

1. Prezentacja wyników ankiety dotyczącej preferencji chorych na przewlekła białaczkę szpikową odstawienia IKT

     - Bogdan Ochrem

2. Stan prac w projekcie  odstawienia Imatynibu

    - Tomasz Sacha

3. Stan prac w projekcie "Baza generyków imatybnibu" 

    - Tomasz Sacha

4. Prezentacja propozycji badania poświęconego przeżyciu chorych na PBSz leczonych IKT oraz analizy występowania wtórnych nowotworów u chorych na PBSz leczonych IKT

     -  Witold Prejzner

15:00 - 16:00
LUNCH
Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Zapoznaj się z Polityką prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.